Bild på streck

Våra leverantörer


Forbo

Forbo är en internationell koncern som främst arbetar med tillverkning och försäljning av golvprodukter.
I Sverige finns de representerade med Forbo Project Vinyl, Forbo Parquet och det nordiska säljbolaget Forbo Linoleum.


Tarkett Sommer

Tarkett Sommer, vars verksamhet koncentreras till trägolv, plastgolv, nålfilt,
linoleumgolv och textilgolv, är idag en internationell golvkoncern med aktiviteter i mer än 50 länder.
Koncernens produkter tillverkas på 27 fabriker i 10 olika länder.
I Europa har Tarkett Sommer tillverkning på 17 orter och över hela världen finns mer än 30 säljbolag.